Vergoedingen

Praktijk Yvonne Daalmans

Medisch Pedicure & Gezondheidstherapie

Eigen risico, hoe zit dat nou precies?

Er is veel onduidelijkheid over de werking van het eigen risico. Klik hier voor een document met nadere uitleg.

Een deel van mijn behandelingen kunnen vergoed  worden uit de basis- of aanvullende zorgverzekering. Dat is uiteraard afhankelijk van uw ziektebeeld, zoals vastgesteld door uw huisarts of specialist, van de behandeling en van de wijze waarop u verzekerd bent.


Vergoedingen 2019

Voor een overzicht van de vergoedingen door zorgverzekeraars klik op het logo pedicure of gezondheidstherapie.

   Medisch Pedicure    Gezondheidstherapeut

Voor het opzoeken van de vergoedingen is het belangrijk dat u de naam van uw zorgverzekeraar weet en de polis bij de hand heeft. Bij twijfel, neem contact op met uw zorgverzekeraar.


Eigen risico

Wanneer u een zorgbehandeling contant afrekent, dient u daarna de declaratie in bij de zorgverzekering. Valt de behandeling onder de vergoeding van uw basisverzekering, dan wordt het bedrag dat u heeft betaald, in mindering gebracht op uw eigen risico. U heeft dan dus in dat jaar minder eigen risico over. De verzekeraar zal dit bedrag niet van uw rekening afschrijven, dan zou u immers twee keer betalen. Hoeveel u vergoed krijgt en voor welke behandeling, is altijd afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Voor meer info over het eigen risico: klik hier.


Let op

Een deel van de pedicurebehandeling wordt door de zorgverzekering gezien als 'niet medisch', maar 'cosmetisch'. Zo is bijvoorbeeld het nagels knippen in de meeste gevallen niet medisch. Voor het niet medische deel van de behandeling krijg je geen vergoeding en moet de pedicure een eigen bijdrage in rekening brengen. Hoe hoog die eigen bijdrage is hangt af van de afspraken met de podotherapeut.

Vergoedingen